Trzeźwiejący alkoholik – o życiu i trzeźwieniu..

W związku z masą listów zawierających  pytania związane z  realizacją  samego programu wspólnoty :  jak rozumiem konkretny krok, jak  wdrażam go w życie , jak u mnie działa, co robić i jak …. postanowiłem poświecić trochę czasu na sprecyzowanie mojego stanowiska w tej kwestii :)
Przypomnę tylko że przedstawione tu treści określają  moje stanowisko – a nie stanowisko wspólnoty AA.  Kładę na to szczególny nacisk – ponieważ jestem tylko jednym z milionów  alkoholików trzeźwiejących na tym programie. Dzielę się wyłącznie tym jak ja go rozumiem, jak i co mi pomogło oraz co robię i zmieniam w swoim życiu. 

W podrozdziałach wybieranych z menu, każdy krok czy tradycję wspólnoty zacznę od fragmentów literatury do niego się odnoszących bez których zrozumienie jego treści może być trudne, a zakończę moim swoimi doświadczeniami – jak ja go rozumiem i jak realizuję go sam .

Pewnie zajmie mi to trochę czasu… dlatego proszę o cierpliwość.  Teraz jest początek  lutego 2013 . Zobaczymy jak mi pójdzie ;):)

Pamiętajcie że wspaniałe książki i inne materiały dotyczące realizacji tego programu możecie zakupić  na prawie  każdym mitingu AA . Można je zamówić także na stronie fundacji BSK AA w Polsce – oto link do sklepu :  Mogę także pomóc w jej zakupie.

Kliknij na konkretny krok przeniesie cię na stronę z jego wyjaśnieniem.

1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

 

.

Jeżeli moja strona ci się podoba dodaj prosze plusik…
Reklama
Jest możliwość umieszczenia reklamy na mojej stronie. Zainteresowanych zapraszam do kontaktu